Assembly Voting får hovedrolle i udviklingen af næste generation af valgteknologi til offentlige valg i USA

Den amerikanske fond Tusk Philantropies har valgt danske Assembly Voting og organisationen Open Source Technology Institute (OSET) fra USA til at udvikle en ny type mobil valgløsning, der kan bidrage til at øge valgdeltagelsen i offentlige amerikanske valg. Valgløsningen bygges på avanceret kryptografi og er et såkaldt end-to-end verificerbart valgsystem, der gør det muligt for uafhængige parter at kontrollere alle dele af valghandlingen.

PRESSEMEDDELELSE – København, den 30. september 2021: Assembly Voting har i dag meddelt, at virksomheden har modtaget finansiering fra den amerikanske fond Tusk Philantropies og er en del af et ambitiøst projekt, der sigter efter at udvikle en open-source, end-to-end verificerbar mobil valgløsning til offentlige valg i USA. I projektet kommer Assembly Voting til at arbejde tæt sammen med Open Source Election Technology (OSET), en nonprofit organisation i USA, der udelukkende arbejder med forskning og udvikling relateret til valghandlinger. Derudover kommer arbejdsgruppen ’Mobile Voting Standards Workgroup på University of California at Berkeley’s Center for Security in Politics’ også til at spille en væsentlig rolle i projektet

Tusk Philanthropies er en politisk uafhængig fond, der arbejder for at øge valgdeltagelsen i amerikanske valg ved hjælp af mobil valgteknologi. I 2017, lancerede Tusk initiativet ’Mobile Voting Project’ (MVP) for at gøre det nemmere og mere tilgængeligt at stemme på mobile platforme. Siden 2018 er der gennemført 20 pilotvalg i syv stater inklusive Colorado, Oregon, South Carolina, Utah, Virginia, Washington og West Virginia. De positive erfaringer har givet fonden mod på at igangsætte en bredere koordineret indsats med deltagelse af verdensledende eksperter inden for valgprocesser, teknologi og sikkerhed med et fælles mål om at udvikle en ’næste generation’ mobil valgløsning til offentlige valg i USA.

”De 20 piloter vi har gennemført viser at mobil stemmeafgivelse ikke bare er muligt, men også en foretrukken måde at stemme på,” siger Bradley Tusk, CEO og stifter af Tusk Philanthropies. ”Sikkerhed er altafgørende i vores indsats for at udbrede mobil stemmeafgivelse, fordi det er forudsætningen for at den offentlige tillid til valghandlingen forbliver intakt. I stedet for at sætte os tilbage og finde på gode grunde til, hvorfor mobile valgløsninger ikke fungerer, har vi taget et aktivt valg om at gå i den stik modsatte retning. Vi bringer førende eksperter inden for softwareudvikling, valgteknologi og sikkerhed sammen i et fælles projekt for at hjælpe de mange millioner af vælgere som har svært ved komme i stemmeboksen.”

Tusk gennemførte sidste år et såkaldt ’call for submissions’ for at identificere relevante samarbejdspartnere og samtidig opnå en bedre forståelse for de begrænsninger nuværende mobile valgløsninger har og hvilke krav der skal opfyldes for at løfte mobil valg teknologi til et nyt niveau. Efter en omfattende review proces med et panel af førende eksperter, blev Assembly Voting og OSET valgt til at træde ind i MVP projektet.

Valget faldt på Assembly Voting, fordi selskabet som nogle af de eneste i verden allerede har udviklet et fungerende valgsystem, der bygger på avanceret end-to-end verificerbar valgteknologi. Det vil sige teknologi, der tillader at alle dele af en valghandling kan kontrolleres og verificeres af valgets parter og uafhængige observatører, præcis som det finder sted i det fysiske valglokale. Derudover har virksomheden mere end 20 års erfaring i at gennemføre valg med brug af digitale valgløsninger.

”Vi er rodfæstet i en stærk dansk demokratisk kultur og samtidig er Danmark et af de allermest digitaliserede samfund i verden. Den kombination har givet os et forspring på verdensmarkedet, og det mærker vi nu. Blandt andet via vores indtræden i MVP i USA, men også gennem en stigende efterspørgsel på vores løsninger internationalt,” siger Jacob Gyldenkærne, CEO i Assembly Voting.

”MVP er en særdeles vigtig milepæl for os. Vi deler opfattelsen af at den generelt faldende deltagelse i demokratiske valg udgør en grundlæggende trussel mod opbakningen til demokratiet. Ikke bare i USA, men globalt. Derfor er det presserende nødvendigt at udvikle nye sikre deltagelsesmuligheder, så demokratiet forbliver tidssvarende og tilgængeligt med den moderne vælgers levevis.”

Assembly Votings rolle bliver at videreudvikle den eksisterende ’end-to-end verificerbare’ valgløsning, så den bliver skræddersyet til opfylde de specifikke krav der gælder for offentlige valg i USA. I modsætning til eksisterende valgsystemer kommer den nye løsning til at bygge på en ’zero-trust’ model og giver større transparens i forhold til tackle de sikkerhedsmæssige udfordringer der findes ved at overføre stemmer digitalt. Desuden bliver den underliggende teknologi open-source, hvilket betyder at sikkerhedseksperter og andre udviklere har åben adgang til koden og dermed kan hjælpe med at identificere og mitigere potentielle sikkerhedsrisici.

MVP projektet blev igangsat tidligere i år og parterne i projektet har som fælles målsætning at have en ny mobil valgløsning på plads inden udgangen af juni 2022. Som en del af aftalen med Tusk får Assembly Voting ret til at markedsføre og anvende den nye valgteknologi uden for det offentlige amerikanske valgmarked. Herunder til eksisterende samarbejdspartnere og slutkunder rundt om i verden.

Om Assembly Voting

Assembly Voting er i dag Nordeuropas mest anvendte leverandør af digitale valgløsninger til lov- og vedtægtsregulerede valg. Fra starten i 2001 var Assembly Voting tænkt som et idealistisk projekt på demokratiets vegne med fokus på at udvikle tidssvarende demokratiske valgsystemer uden at gå på kompromis med demokratiets grundlæggende principper om stemmehemmelighed, anonymitet, transparens, resultatefterprøvelse osv. Virksomhedens softwareløsninger bygger på avanceret kryptografi og end-to-end verificerbarhed, der gør det muligt at alle dele af en valghandling kan kontrolleres og verificeres af valgets parter og uafhængige observatører.

Om Tusk Philanthropies

Tusk Philanthropies er en familieejet fond stiftet af Bradley Tusk, der er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. Fonden arbejder målrettet på at øge valgdeltagelsen i amerikanske valg i regi af ’Mobile Voting Project’, der sigter efter at give amerikanske vælgere mere tilgængelige og tidsvarende muligheder for at deltage i den demokratiske proces. Tusk har ingen finansielle interesser i de organisationer eller virksomheder der indgår i MVP projektet.

Læs mere: tuskphilanthropies.com og mobilevoting.org

Pressekontakt: info@assemblyvoting.com

Scroll to Top